3/11/11

Found


Барилгын материалын дэлгүүрийн цонх.

" Lady Gaga бүх хүнд - хувцасаа ( hard-wear) Fredericksen-с авах хэрэгтэй" гэжээ.

Fredericksen гэж уг дэлгүүрийн нэр бөгөөд барилгын материалын дэлгүүрийг англиар hardware store гэдэг. Дуудлага ижил тул үгээр тоглож Lady Gaga-р дэлгүүрээ "үнэгүй" рекламдуулсан хөгжилтөй цонх байлаа.


Love!
Photo by: Me
Location: San Francisco, CA

1 comment:

Anonymous said...

:))