1/19/11

Asia

Vogue U.S
Models: Bonnie Chen, Du Juan, Hyoni Kang, Lee Hyun Yi, Lily Zhi, Liu Wen, So Young Kang and Tao Okamoto

No comments: