7/2/08

New Color: Cobalt blue

Энэ гүн цэнхэр өнгө бол сүүлийн үед нилээн хит болж байгаа өнгө.

No comments: